Electrified

The future is electric

Om Mig

Jag är en en glad amatör inom grön el som nyligen installerat solceller, skaffat elbil (Tesla Model S) och börjat göra mitt hem smart. Däremot är jag inte amatör inom kemi där jag jobbar som FoU-chef inom specialkemikalieutveckling. Jag vill använda min bakgrund till att hjälpa miljömedvetna människor att tolka artiklar som florerar på nätet och i tidningar och bekräfta/ifrågasätta data som anges.

Thomas Ljungdahl

Jag har en civilingenjörsexamen i kemiteknik och teknisk doktorsgrad i kemi från Chalmers i botten. Jag jobbar just nu som FoU-chef inom kemiindustrin

Skicka mig ett e-post: electrified@evsinfocus.com

Jag har på senare år blivit intresserad av elbilar och jag kommer att bevaka och analysera bilar utifrån deras angivna specifikationer och diverse artiklar jag hittar i media. Utgångspunkten är ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, men ibland tittar jag på andra detaljer såsom prestanda och appstyrning, mm. som kan vara av intresse vid bilköp.

Jag är ingen motorjournalist som provkör allt utan det är ett rent elektrifierings- och miljöintresse som ligger bakom. Jag kan alltså inte avgöra vilken bil som ger ”premiumkänsla”, hur den tar chikaner, eller om den känns ”plastig” (däremot tittar jag kanske på hur återvinningsbar plasten är), utan jag tittar snarare på hur många kilo sällsynta jordartsmetaller som finns i bilen, vad den har för energiförbrukning och om det finns livscykelanalys att tillgå.

Varför gör jag detta?

  • Jag tror på elektrifiering som vår enda väg framåt och jag vill hjälpa till att sprida korrekta fakta. Jag tror på batterier framför vätgasteknik och jag tror inte alls på högraffinerade biobränslen (förklaring följer i bloggen framöver).
  • Det florerar mycket desinformation som jag vill bemöta med fakta och referenser. Jag försöker att använda lättsmälta referenser snarare än vetenskaplig litteratur som är låst för andra än prenumeranter, men kollar så att det är trovärdigt innan jag lägger ut det. Vid tveksamheter gräver jag vidare i vetenskaplig litteratur för att belägga ståndpunkter.
  • Jag vill med lite humor och stundvis raljant ton understryka det orimliga i att anhängare av gammal smutsig föråldrad teknik med låg verkningsgrad som förbrukar ändliga resurser har tolkningsföreträde till vad som borde anses vara norm i samhället.

Har du uppslag till nya blogginlägg?


%d bloggare gillar detta: