Jag har sagt det förr och kommer att säga det igen tills alla lyssnar: Att elda matoljor (eller andra fettsyror heller för den delen) är INTE vägen att gå.

Denna länk från Preem är i mina ögon ren ”greenwashing” utan verklighetsförankring. Vi ska tro att allt är frid och fröjd med förbränningsmotorer bara vi tankar raps istället för fossilt. Jag tror inte att elda mat är rätt väg framåt och jag ska illustrera det med ett tankeexperiment: I grafen nedan har jag lagt till hur mycket olja per hektar som kan produceras i Södra hemisfären (SH), Östeuropa (East), EU och Nordamerika (NA). Tydligt är för det första att palmolja har det allra högsta utbytet av alla oljor, nästan 3 ggr så stort som raps. Miljöeffekten av att elda med palm vs, raps är inte så självklar längre, eller hur…..?

För det andra; min bil kör 3000 mil jobbpendling per år. Det blir, inklusive laddförluster, 6000 kWh per år i elbil då min bil är stor. Detta råkar vara exakt den siffran jag producerar på mitt lilla tak på mitt parhus om 130 kvm. Jag är alltså självförsörjande på el för min pendling. Hade jag kört en normalstor bil på ren rapsmetylesterdiesel, hade den dragit ca 1500 liter rapsolja per år (lite förenklat eftersom fettet transesterifieras till metylester först – men väldigt nära sanningen). Detta blir för Europa i genomsnitt ganska exakt 1 hektar om man läser av stapeldiagrammet nedan.(1)

Vilken yta tycker du jag ska ta i anspråk för min jobbpendling?

  • a) Min befintliga takyta i sydostläge om 40 kvm direkt in i bilen utan avgaser. ELLER
  • b) 1 hektar (10000 kvm) prima åkermark egentligen avsedd för matproduktion, med gödningsmedel med kväveläckage till vattendrag, traktorer (som drar ner utbytet ytterligare genom att bränna drivmedel) för att plöja, plantera och skörda, fabriker som kräver energi och metanol för att omförestra till metylester, tankbilar ut till mackar där jag kan tanka, sen ska jag köra omkring och släppa ut sotpartiklar, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten, ytterligare oljor som ska bytas i min bil vid service med jämna mellanrum som ska tas om hand om, mm, mm.

Hmmm, vilken tankenöt……

Utbyte av olika oljor i ton/hektar. East = Eastern Europe, EU = EU, NA = North America, SH = Southern Hemisphere (1)
  1. Journal of Oilseed Brassica 1(2): 84-90 July, 2010