Klockan klämtar för fossila bränslen i USAs energimix enligt NextEra Energys President och VD, Jim Robo, som RenewEconomy i Australien nyligen rapporterade om. NextEra Energy är det största och mest framgångsrika elbolaget i USA. Jim Robo sade på en presentation för branschanalytiker att energibranschen står på randen till en massiv förändring, där kostnaderna för förnyelsebar energi kombinerat med batterilagring – utan subventioner – slår gas, samt befintlig- kol och kärnkraft på kostnader. Detta även om de fossil- och kärntillgångarna redan är helt avskrivna. Med investeringskostnaden medräknad är alltså förnyelsebart billigare än den rena driftskostnaden för fossil elproduktion.

And that is game changing…..So much so, that renewables would likely replace coal generation in the US within a decade.

Jim Robo – CEO and President NextEra Energy via Wolfe Research Utilities & Energy Conference

Robo berättade vidare att ”US government’s Energy Information Administration” förväntar sig att världens största elmarknad beräknas nå 35% förnyelsebart 2030, men att han själv tror att hela 50% är en realistisk målsättning. Enligt Robo kan USA nå 75% förnyelsebart till 2050. Detta anser Robo att man kan genomföra samtidigt som elpriset beräknas sjunka. För att förstå just hur viktigt detta uttalande är behöver man förstå just hur stort NextEra faktiskt är. Det är ingen liten nykomling med lite vindkraft i portföljen och storhetsvansinne. NextEra ett enormt företag med 17 miljarder USD i intäkter, 46 GW energitillgångar och 14 000 anställda. Sverige har som jämförelse 40 GW i totalt installerad effekt.

I think that’s very doable, and that would take out an enormous amount of carbon out of the United States. And at the same time bring rates down across the country.

Jim Robo – CEO and President NextEra Energy via Wolfe Research Utilities & Energy Conference

Det centrala i Jim Robos budskap är att det hela är en absolut win-win. Energin är grön, elpriset förväntas bli lägre och det blir gröna investeringstillfällen för aktieköpare med bra avkastning.


Figur 1. NextEra Energys uppskattning av produktionskostnader för el efter 2023. via reneweconomy.com.au

En av de viktigaste punkterna i Robos presentation är att förutom att priset på förnyelsebar energi störtdykt i USA det senaste decenniet så börjar förnyelsebart med batterilagring slå naturgas som reservkraft vid upphandlingar. Detta är ett paradigmskifte eftersom korpar som kraxar vanligtvis säger att kolkraft direkt ersätts med fossil naturgas istället. Så är de facto fallet i ett kort perspektiv, men den bryggningen har alltså goda utsikter att bli kortvarig.

So there’s very little reason from an economic standpoint to continue to run those units and there’s very little reason from a reliability standpoint to run those units and there’s certainly no reason from an environmental standpoint to run them.

Jim Robo – CEO and President NextEra Energy via Wolfe Research Utilities & Energy Conference

Betydelsen av batterier i den här utvecklingen går inte att överskatta. Batterikostnaden sjunker, battericellerna blir standardiserade med lägre miljöbelastning och allt lättare att återvinna maskinellt. De som har följt min batteriskola, har kunnat läsa sig till att uppbyggnad av SEI-lagret mellan elektroderna och elektrolyten är det som gör att batteriet tappar kapacitet. Den hindrar rörelsen av litiumjoner och förstör batteriets prestanda. Lagret är dock nanometer tjockt och flertalet av ämnena i batteriet är alltså helt oförändrade och kan återvinnas i mycket stor utsträckning. Vad som är viktigt att förstå är också också att det inte behövs särskilt mycket batterikapacitet för att kapa de värsta effekttopparna på dagen när effektbehovet är stort och lagra el några timmar på natten när elpriset annars hade varit negativt.

the amount of storage needed is often misunderstood. …For the first 1,000 MW of battery storage, you probably only need 2 hours to really shape the peak….So I don’t think you need like giant step changes to get to 70% or 75% (renewables), honestly, with the existing grid.

Jim Robo – CEO and President NextEra Energy via Wolfe Research Utilities & Energy Conference

Detta är mycket viktigt, många fossil- och kärnkraftsförespråkare hävdar bestämt att vi mycket snart nått taket på vind- och solkraft i Sverige när vi bara ligger runt 15% och dessutom har massor av reglerkraft (vattenkraft) att tillgå som stora delar av USA saknar. Om VDn för ett elbolag med större kapacitet än hela Sveriges samlade elproduktion säger att detta är möjligt, varför skulle vi inte kunna nå runt 60% sol och vind i Sverige? Med våra 40% vattenkraft skulle vi då vara både fossil- och kärnkraftsfria. Robos största invändning mot att USA skulle kunna nå 100% är att batterierna skulle bli för stora för delar av lagringen. Tur att vi till skillnad från USA har ett gigantiskt vattenbatteri i Sverige då…

Robo tar också upp kärnkraft, för vilken han spår en blandad framtid i USA. I vissa delstater kan kärnkraft fortfarande konkurrera ett tag till, men i t.ex. Iowa, där han uppskattade kostnaden för vindkraft med batterilagring till 20 $/MWh och driftskostnaden för kärnkraft till 35-$40 $/MWh, kommer kärnkraften att få se sig besegrad och avvecklas.

Avslutningsvis vill jag citera Tim Buckley, the director of energy finance studies at IEEFA, som summerar läget.

Capital markets and corporates are leading, technology is driving the disruption, and the government is being left behind with outdated views of the world.

Tim Buckley, the director of energy finance studies at IEEFA via reneweconomy.com.au

Det är dock inte bara politiker som halkar efter i sin världsuppfattning, jag är rädd för att stora delar av befolkningen är fast i samma gamla tankemönster och det är dags att försöka ändra på det.