Nedan har jag lagt till en illustration för visa vart världens kobolt tar vägen just nu. Idag går drygt hälften till litiumjon-batterier (om man extrapolerar 2016 års nivå) och av detta går endast en fraktion till elbilar och en mycket stor del fortfarande till andra batterier i laptops, mobiltelefoner, handverktyg, etc. Gissningsvis pratar vi fortfarande om mindre än 25% till elbilar.

Kobolt behövs i en mängd applikationer och arbetsförhållandena i Kongo, där världens största tillgångar finns, måste förbättras oavsett om vi bygger elbilar eller inte. Även Australien har stora tillgångar och eftersom de har ett stabilare politiskt landskap i Australien skulle det kunna vara en möjlighet att börja bryta där under ordnade former när koboltpriset drivs upp av efterfrågan. Ett samtidigt arbete med att minska mängden kobolt i batterierna kan dämpa de negativa effekterna som brytningen för att skapa elbilsbatterier orsakar.

Källa: https://www.globalenergymetals.com/cobalt/cobalt-demand/

Global användning av kobolt per kategori. Det är en tydlig ökning av användande i Li-jonbatterier.