Tesla kompletterar utvalda Superchargers i Kalifornien med sina Power Pack (batteri-pack i storlek enorm) de närmaste veckorna, framförallt för att man ska kunna ladda vid strömavbrott, men också för att använda mer grön el. Detta är spännande för en grön-el och elbilsnörd som jag eftersom det löser en del av lastbalanseringsproblemet med elbilar. Som jag tidigare bloggat om så räcker elen i Sverige utan problem till hel elektrifiering av fordonsflottan sett på årsbasis (jag kommer att blogga mer hårda fakta om detta snart i del 2 av ”Räcker elen”). Studien jag hänvisar till i del 1 pekar dock på behovet av lastbalansering vid laddning.

Lastbalansering vid hemmaladdning är en enkel sak att lösa. Det finns redan boxar och appar som kan styra laddning till rätt timma på dygnet då samhället har elöverskott och spotpriset på el är lågt (kommer snart i mina inlägg). Desto svårare har det hittills verkat att lösa för de som är beroende av snabbladdning, t.ex. de som bor i hyreshus eller transportindustrin som måste trycka på stora mängder mer laddning dagtid för att fortsätta resan.

I den här kontexten är Teslas batteripacklösning hyperintressant eftersom den möjliggör att ”ladda laddaren” när tillgången på förnyelsebart överstiger efterfrågan. Det lastbalanserar och frekvensstabiliserar samhällets elnät, ökar egenutnyttjandet av grön el, med minskat behov av elexport när t.ex. vindkraft överproducerar nattetid och sparar på vattenmagasinen i vår vattenkraftspark så att dessa kan användas för säsongsöverföring av förnyelsebar el till vintern istället.

Hur stora batteripack det rör sig om är inte avslöjat än, men jag följer utvecklingen och rapporterar när mer information avslöjats

Elon Musk twittrar om batteripack till Teslas Superchargers