Verklig laddkurva Tesla Model 3 Long Range (75 kWh). Som synes får man inte full effekt direkt innan man nått en viss laddningsgrad (för att skydda batteriet); därefter full spätta upp till 60% och sen avtagande igen. Genom att bara snabbladda mellan 20-60% vid långresor kan man alltså trycka på 40% extra laddning på 14 min på en M3 LR AWD. Det innebär alltså i detta fall 0.4*60 mil = 24 mil. Du kommer alltså runt 80 mil med en paus på 14 minuter med en model 3 LR AWD. Resan kan förlängas genom en 14 minuter lång 40% laddning var 20e mil ungefär om man ska åka mycket långt.

Jag får personligen inte så här snabb laddning eftersom min bil är äldre (Model S 70D 2015). Jag har inte heller lika lång räckvidd som en ny Model 3 Long Range. De nyare klarar högre laddningsstyrkor längre tid. Jag upplever trots detta inte stoppen som ett problem utan som en naturlig och välkommen paus. Exemplet ovan visar dock potentialen i en modern elbil. Tekniken når förhoppningsvis billigare bilar inom några få år när tekniken utvecklas och blir billigare.

Credit foto och grafik: Jeppe Ekvall