I samband med dieselgate tvingades Volkswagen i uppgörelsen med amerikanska staten att bygga ett laddnätverk i USA, Electrify America, ett amerikanskt Ionity kan man säga. De dömdes även att genomföra upplysningskampanjer för att sprida information om elbilar. Exempel på detta kan ses i video 1 och 2 nedan. Nyligen bekräftade Electrify America att de slutförde installationen av sina första 400 EV-laddningsstationer bara 20 månader efter start av installationen. Det är mycket snabbare än deras utbyggnad av Ionity-nätverket i Europa som stagnerat efter ca 200 installationer av de utlovade 400.


Video 1. Electrify Americas lätt humoristiska utbildningsreklam Källa: Electrify America

Det intressanta är att deras utbyggnad är ungefär dubbelt så snabb som för Teslas Supercharger-nätverk för närvarande. De började utbyggnaden för mindre än två år sedan, och idag bekräftade de att de redan har uppnått sitt uppsatta mål att bygga 400 stationer med över 1 700 laddpunkter. Till skillnad från den krångliga betalningen i Sverige med appar som strular och Rfid-brickor så satsar Electrify America på den Tesla-liknande lösningen Plug&Charge tillsammans med Hubject. Det innebär att man bara stoppar i laddkontakten och att laddaren automatiskt känner av vilken användare det är och debiterar rätt kreditkort. Satsningen i USA skiljer sig alltså ganska markant från den nästan pliktskyldiga utbyggnaden i Europa, som dessutom saktat in. Mindre än två år efter starten erbjuder nu Electrify America laddstationer med sån täthet att 96 procent av amerikanerna bor inom 12 mil från en laddare.

Electrify America fortsätter dessutom utbyggnaden i snabb takt, tillstånd finns för ytterligare 100 stationer och 150 andra befinner sig i olika planeringsstadier. Företaget planerar att ha installerat cirka 800 laddningsstationer med cirka 3 500 laddare totalt innan december 2021. Som jämförelse hade Teslas Supercharger-nätverk bara 225 Supercharging-stationer två år från starten av installationen. De samarbetar dessutom med EVgo, en annan aktör med hög densitet i tättbebyggda områden, för ”interoperability” utan roaming-kostnader, vilket tillsammans med Plug&Charge bidrar till att göra nätverket väldigt användarvänligt och en stark kraft för att driva på elektrifieringen i Nordamerika parallellt med Tesla.


Video 2. Electrify Americas lätt humoristiska utbildningsreklam Källa: Electrify America

Min slutsats är att Volkswagen, som jag tycker är seriösa i sin elektrifieringssatsning, satsar på allvar på laddnätverket i USA där de insett att de måste bygga ut nätverket själva om de ska kunna konkurrera med Tesla framöver. De dömdes att satsa 2 miljarder dollar på Electrify America, vilket är betydligt mer än de ca 200 miljoner Euro som utbyggnaden av laddnätverket i Europa under Europe-E-paraplyet beräknas kosta (Ionity leder konsortiet). Utbyggnaden är tack vare detta mycket aggresivare i USA. Electrify America är ett helägt dotterbolag till VW, varför de står som ensamma ägare när investeringen väl är gjord, oavsett om det var framtvingat genom domstolsbeslut. Detta ger en oerhörd konkurrensfördel framöver där de kan dominera elbilsmarknaden tillsammans med Tesla.

I USA kommer inte laddinfrastrukturen bredvid Teslas egen att rulla på utan direkt inblandning av någon biltillverkare. VW har varit tvingade att axla den manteln men skaffar sig genom det en stor konkurrensfördel på den nordamerikanska marknaden. Man kan lätt bli lurad eftersom de dömdes till att använda bilmärkes-neutral reklam i sin marknadsföring av Electrify America till en början. Därför skymtar både Hyundai och Chevrolet i reklamklippen. Företaget är dock helägt av VW, vilket kommer att bli tydligt i framtiden när de sonat sina dieselsynder och får fria händer i marknadsföringen.

Omslagsbild: Electrify America