Förbränningsmotorer och biobränslen är inte vägen att gå. Den vanligaste biodieseln kommer från naturliga fettsyror, såsom raps, palm eller tallolja. Raps och palm är förkastligt eftersom du eldar upp mat. Produktiva arealer som producerar en så högförädlad produkt som C12-C18-fettsyror ska inte användas till bränsle i motorer där verkningsgraden är låg; den ska serveras på matborden alternativt, i vissa fall, användas i kemiindustrin istället.

Ok, invänder någon; men tallolja då, det är ju en skogsråvara som blir över vid pappersproduktion. Jo, men den har också högt värde som fettsyra. Den brukade vara ett billigt och viktigt råmaterial vid tillverkning av tensider i kemiindustrin (tvål, tvättmedel, smörjmedel, etc.). När man nu börjat elda upp den i diesel (trots att man bara lyckas ersätta några få procent av det fossila) så försvinner enorma volymer från marknaden och priset drivs upp från att vara lägst till högst!! Tallolja är nu dyrare än palmolja, palmkärneolja, kokosolja, sojaolja, rapsolja, etc. Palmolja är just nu absolut billigast. Vad händer då? Jo kemiindustrin får ta olja från matkedjan istället. Så för varje kilo tallolja du eldar upp så eldar du istället upp ett kilo palmolja i praktiken och bidrar till avskogning av regnskog. Tycker du inte om det Bolsonaro gör med Amazonas? Sluta elda upp fettsyror då för hela världens fettsyremarknad hänger ihop i en enhet och drivs av utbud/efterfrågan.

Det enda vettiga är att producera högförädlad energi (=el) direkt på icke-produktiva arealer (tak, öken och hav) och använda det så direkt som möjligt (i elektrifierade fordon bl.a.) och låta människor äta de vegetabiliska oljorna, alternativt låta kemiindustrin använda de kemiskt förädlade fettsyrorna direkt i sin tillverkning istället. Vill man använda just bio-massa kan man med fördel elda med icke högförädlad bio-massa i kraftvärmeverk och använda både elen och värmen för en hög total verkningsgrad och en större total tillgång av användbar biomassa.

I artikeln jag länkat till nämner de flera andra bra användningsområden, det är bara biodieseln jag tycker är en dålig väg att gå.

https://www.preem.se/om-preem/insikt-kunskap/gronare-processer/rester-av-rester/?fbclid=IwAR2GAl2_LnDHQRbl7Eh5g0wl5AOps9QDFdypZpQZAv7_Gf5MFy_SHfUQxrY