Litiumjonbatterierna är ett jätteproblem, de har mycket giftiga jordartsmetaller, Kina står för 95 procent av produktionen

Leif Östling rör ihop begreppen men älskar fossila drivmedel

Bäste Leif Östling; du är välkommen att följa min blogg så kan jag lära dig om vad batterierna innehåller. De innehåller nämligen INTE jordartsmetaller, varken de alkaliska eller de sällsynta (däremot innehåller de övergångsmetaller). De vanligaste av de sällsynta jordartsmetallerna är förresten inte särskilt giftiga och inte särskilt sällsynta heller trots namnet. Det är gruvdriften i sig som är problematisk och denna är ett lokalt miljöproblem som har väldigt lite att göra med elbilar då en mycket liten del av dessa för närvarande går till elbilar. Läs på eller gå tillbaka till att prata om det du kan, nämligen den föråldrade förbränningsmotortekniken.

Permanentmagnetmotorer som finns i elbilar innehåller däremot sällsynta jordartsmetaller, men dessa motorer är inte ens nödvändiga i en elbil, det går bra med asynkrona motorer som bara innehåller metaller du känner dig trygg med. Tesla har fram till alldeles nyligen använt uteslutande asynkrona motorer och det har gått utmärkt som synes.