Forskarna: Elbilar släpper ut mer CO2 än dieselbilar

Rubrik i artikel på bytbil.com

Så lyder rubriken på en artikel från redaktionen på bytbil.com. De hänvisar till en tysk (är inte förvånad över att han är tysk…) professor som står bakom en undersökning (som inte går att hitta när jag följer referensen) där man gjort en livscykelanalys och jämfört en elbil med en prima tysk diesel.

Jag ska dissekera detta påstående från två håll; dels har jag letat upp en vetenskaplig referens, som en insändare i tidningen ETC. hänvisar till, där slutsatsen är densamma om man ägnar sig åt ”cherry picking”(1). ”Cherry picking” innebär att man letar upp ett exempel som stöder ens tes och använder detta för att ge stöd åt sin ståndpunkt.

I ovan nämnda artikel har norska forskare gjort en liknande livscykelanalys och kommit fram till att i extremfallet kan detta stämma, dvs. om elbilen är jättestor, tillverkas med kolkraft, körs på ganska mycket kolkraft (europeisk genomsnittlig elmix) och skrotas alldeles för tidigt för en elbil (18000 mil). Endast 18000 mil kanske kan anses normalt för en fossilare, men en elbil är knappt inkörd då och eftersom marginalmil adderar extremt mycket mindre CO2 kommer en elbil t.o.m. vara bättre i detta extremfall om den körs mer realistiska 30000-50000 mil innan den skrotas. Jag har 11000 mil på min och den är som ny – den behöver inte ens servas.

Teknikerna är alltså ungefär jämbördiga m.a.p. på koldioxidutsläpp trots att man hänvisar till ett extremfall till elbilens nackdel – helt fantastiskt. Tänk att vi kan bli av med lokala utsläpp av sotpartiklar, kväveoxider, kolmonoxid och polycykliska aromatiska kolväten från våra gator utan att det kostar extra koldioxid!! Redan där är diskussionen död enligt mig. Enligt en studie av IVL så reducerar dessutom en liten elbil körd på svensk elmix koldioxidutsläppen med 60-70% jämfört med motsvarande fossilbil redan med dagens tillverkningsprocesser för elbilar och dess batterier.(2)

Ytterligare ett misstag som fossilvana människor gör är att de tänker linjärt. Det är för att hela det fossilbaserade samhället bygger på en resurs som tagit flera miljoner år att skapa. Fossilekonomin bygger på att du tar upp en resurs, förbrukar den (eldar upp den) och släpper ut restprodukterna (koldioxiden) och återuppbyggnad av resursen kommer sen inte ske inom överskådlig tidsrymd. Sen börjar du om igen och gräver, eldar, släpper ut och så tror man att man på något mirakulöst sätt ska kunna göra detta i all oändlighet.

När man tar detta linjära tänkande och tillämpar på ny teknologi (elektromobilitet), avsedd för användning i en cirkulär ekonomi, så stöter man på problem. Gör man antagandet att man i oändlighet ska gräva upp sällsynta jordartsmetaller och kobolt och slösa mängder av energi på detta, för att sen bara dumpa det i naturen (såsom man i princip gör med koldioxiden) är det ju såklart ohållbart, det förstår vem som helst. Hela idén med en cirkulär (och elektrifierad) ekonomi är att man populerar samhället med de råvaror man behöver och sen återanvänder så länge det går och bara tillför förnyelsebar el. För vissa typer av metaller och applikationer är det nästan i oändlighet eftersom ett grundämne är ett grundämne och inte förlorar sina egenskaper någonsin, såsom t.ex. mer komplexa molekyler som olika plaster och cellulosa gör. Fortum har redan visat att upp till 80% av ett litiumjonbatteri kan återvinnas till en relativt låg energikostnad genom att använda hydrometallurgiska processer (löser upp metallen istället för att smälta den) och då är tekniken i sin linda (mer om återvinning av elmotorer och batterier i del 2 snart).

Vidare är koldioxidavtrycket redan signifikant mindre i Sverige eftersom vi i princip har 0% fossila bränslen i vår elmix och studierna hänvisar till genomsnittlig europeisk elmix med en hel del kolkraft. Redan där är diskussionen återigen över enligt mig (om den inte redan dött), men tillämpar man dessutom ett cirkulärt tänkande, och tar hänsyn till en stor del återvunnen metall i framtiden (så man kan få ner energikostnaden) och kombinerar det med en en större andel förnyelsebar el vid produktion om den t.ex. börjar ske på andra ställen än i Kina (USA öppnar snart brytning av sällsynta jordartsmetaller i Kalifornien igen där förnyelsebar energi är hett) så landar man så småningom på bara några enstaka procent av koldioxidavtrycket av en fossilbil som för alltid kommer släppa ut fossila avgaser när den går på fossila bränslen.

Så som slutkommentar; diskussionen är en kvasidebatt och över redan innan den börjat. Varför? Jo, för att i absolut värsta fall är elbilen redan i paritet med fossilbilen och i Sverige redan överlägsen i nästan samtliga realistiska fall. Dessutom är detta en startpunkt och allt kan bara bli bättre! Man kan inte jämföra en startpunkt och en slutpunkt rakt av. Kom ihåg; fossilekonomin är linjär medan framtiden är cirkulär!

  1. Linda Ager-Wick Ellingsen et al 2016 Environ. Res. Lett.11 054010
  2. http://powercircle.org/nyhet/elbranschen-fordonsbransch-och-miljoinstitut-tar-samlat-grepp-elbilar-ar-battre-miljon/