Det finns många varianter av solceller på marknaden. Alla olika typer är dock inte aktuella i Sverige med nuvarande kostnads- och prestandaläge för de olika typerna. Man bör väga samman kostnadseffektivitet (kr/producerad W), miljöpåverkan, alternativa investeringar, garantier och utseende.

Nedan följer några inledande tips i punktform att använda sig av när man börjar titta sig omkring efter solcellspaneler;

  1. Är det verkligen läge att investera i solceller? Att tilläggsisolera, konvertera från direktel, eller styra hemmets energiförbrukning smart ger alla bättre avkastning på investerat kapital och en bättre miljöeffekt. Jag sänkte själv min förbrukning i huset från 20000 kWh/år till 8000 kWh/år genom att göra precis detta innan jag investerade i mina solceller. Energi som skapats på ett hållbart sätt måste man hushålla med!
  2. Välj certifierade paneler. Certifieringen som är av intresse heter IEC 61215. För att erhålla certifikatet testas solcellsmodulerna av ett certifieringsorgan som kontrollerar att det som specificeras i produktbladet stämmer under testförhållanden.
  3. Garantier är viktiga. Då man beräknar avkastning eller återbetalningstid är avskrivningen viktig. Det är alltså viktigt hur länge du tror att panelerna håller och under hur lång tid du beräknar få avkastning på dem. Det är standard att solcellspaneler har en produktgaranti på att de inte ska gå sönder inom ett visst antal år, oftast 10 år eller längre. Det är även standard med ytterligare en garanti som anger hur väl man kan förvänta sig att panelen presterar över tid. Vanligast är att ange att solcellspanelerna ska generera en viss procent av effekten efter 25 år – oftast inte lägre än 80%. Då jag i de flesta fall förespråkar att räkna på internränta, som sen jämförs med kalkylränta, och inte återbetalningstid (återkommer till detta så klart) är det extra viktigt med en lång garanti och garanterad effekt.
  4. Jämför pris per watt. För att jämföra paneler är det viktigt att veta hur mycket el de kommer generera i förhållande till priset. Mängden el en solcellspanel genererar per watt och år skiljer sig oftast inte så mycket mellan fabrikat, vilket har lett till att det är branschstandard att just jämföra pris per watt.
  5. Välj solcellsteknik. De absolut vanligaste teknikerna är mono- och polykristallina solceller. Det finns inget generellt svar vilken av dessa som är bäst, det beror på hur viktigt det är med utseende, ekonomi, miljö och vilka ytor man har till förfogande; om de är begränsade till ett litet tak på ett radhus eller om man har ett stort fält eller lada att använda. Polykristallina solceller är billigare, har en blåskimrande, lite spräcklig ton medan monokristallina solceller är effektivare, svarta och mer homogena i utseendet. Jag återkommer till paneltyper så småningom.
  6. Kolla så att man kan få tillgång till livscykelanalys och ”carbon footprint” från den tillverkare du väljer. De flesta paneler tillverkas i Kina, men det skiljer mycket i hur transparent tillverkningsprocessen är och hur stor miljöpåverkan är. Det går att få fram data från ganska många tillverkare, vilket möjliggör att du kan beräkna när du ”betalat tillbaka” koldioxiden och går klimatplus.

En jättebra sida är Solcellskollen.se där man kan få mer info om man inte vill vänta på att få det utportionerat på min blogg. jag har hämtat en del info därifrån.