Telge energi är ett av de elbolag som länge profilerat sig mot solel. Telge brukar erbjuda ett extra påslag på spotpriset (10 öre vid 3 års bindningstid just nu) när de köper din solel. Jag har tidigare nämnt att jag inte tycker att man ska välja elbolag baserat på starterbjudanden eftersom det oftast inte innebär att man sparar pengar i längden och det är inte för att göra reklam för Telge Energi jag delar detta.

Anledningen till att jag delar det är för att det illustrerar hur polariserad debatten är och hur lekmän omedelbart blir självutnämnda forskare när klimatet kommer på tal. Jag själv brukar avstå att ta upp klimatet just för att debattens vågor går så heta i kommentarerna och för att man helt enkelt inte behöver ta debatten; fakta i fallet (omöjligt att argumentera emot) är nämligen att förbränning av fossila bränslen förgiftar vår luft, framförallt i städerna, och dessa bränslen kommer att ta slut så småningom. Därmed är debatten avslutad och vi kan börja söka hållbara (och faktiskt billigare) lösningar.

Telge Energi väljer dock en annan väg, de sticker ut näsan och publicerar nedanstående inbäddade reklambild (tagen från nasa.gov). Alla andra ämnen hade gått mer eller mindre odebatterade förbi när man publicerar data från NASA, men inte klimatet. Nu väljer ju Telge Energi den polariserande vägen och använder ord som ”Simpson-gul” och ”jultomte-röd”, vilket är mycket provocerande såklart för förnekare. Följaktligen startar genast en hätsk debatt i kommentarsfältet om vem som betalar för datan och att detta skulle vara den avgörande faktorn i detta fallet. Ingen går tillbaka till nasa.gov och gräver i litteraturen bakom utan folk diskuterar fortfarande huruvida Hillary Clinton eller Exxon ligger bakom allt ont i världen.

Figur 1. Reklaminlägg från Telge Energi

För de som vill veta var jag står så är jag för obestridliga fakta och detta är att koldioxid är en växthusgas som ger förhöjd medeltemperatur, men att förutspå hur stor temperaturhöjning vi får och vilka konsekvenser detta får är oerhört komplext att förutse.

Jag har ingen ångest, varken räckviddsångest när jag kör min elbil eller klimatångest när jag ser på nyheterna. Jag känner ingen skam när jag flyger, för ångest och skam är förknippat med passivitet. Det finns människor som lider av sådana tillstånd på riktigt och orden ska inte missbrukas av fullt friska människor som ett slags alibi för att passivt stå och titta på. Däremot känner jag en stark vilja att bidra till en förnuftigare debatt och påskynda omställningen till en hållbar och smartare värld. Det är därför jag gett mig på att börja blogga.