Jag kommer i en serie inlägg börja titta på ekonomin för elbilar. Viktigt att titta på är ”total cost of ownership” och jämföra med motsvarande ICE-bil (ICE = internal combustion engine). Det är lätt att stirra sig blind på inköpspriset och glömma att drivmedlet (elen) är billigare och bilen mycket effektivare både om man jämför kostnad i kronor och om man jämför energiekvivalenter. Har man dessutom möjlighet till milavdrag på skatten, milersättning från jobbet och/eller tjänstebil kan man hitta mycket förmånliga lösningar.

Har man en tightare budget är det väldigt viktigt att man har klart för sig vad man får för pengarna. Har man mindre behov och letar efter en andrabil till familjen som ska klara runt 5-10 mil om dagen som mest och om man inte tänker använda den till långresor går det också att få en mycket bra ekonomisk kalkyl, men som sagt, det gäller att vara medveten om exakt vad man köper i så fall. Jag kommer att väga in både kapitalkostnad, service, värdeminskning, mm., för att få en så korrekt kalkyl som möjligt. Jag kommer först att ta upp ett par begagnade elbilar som exempel och lite längre fram titta lite mer i detalj på fler olika begagnatalternativ som finns, t.ex. vilka funktioner, räckvidd och andra specifikationer äldre elbilar har. Detta kommer dock att ske utspritt över en längre tid.

Ett inlägg kommer att handla om elbil som tjänstebil och jämföra olika leasingmodeller för tjänstebilar som finns och hur man ska räkna; t.ex. personalbil, förmånsbil med bruttolöneavdrag, förmånsbil med nettolöneavdag, äkta tjänstebil, om kommunalskatt vs. marginalskatt har betydelse, mm. och ett annat separat inlägg om hur jag förväntar mig att värdeminskning kommer att se ut framöver för elbilar. Detta är extra viktigt då värdeminskningen är den allra största utgiftsposten vid privatköp av elbil. Pricka rätt här och du kör väldigt billigt och miljövänligt.