I den andra delen av ekonomin i elbilsägandet tittar jag på en annan, normalt sett ganska stor post, nämligen servicekostnaden. Elbilar har i grunden oerhört få rörliga delar, man pratar ibland om hundra gånger färre rörliga delar delar än motsvarande ICE-bil. Detta innebär att det borde vara ett mycket lägre servicebehov och väldigt billiga servicar, eller?

Jag tror att servicebehovet kommer att minska något enormt jämfört med traditionella bilar. Bromskraftsåtervinningen med elmotorn minskar slitaget på bromsarna och det finns ju inget avgassystem, ingen olja, ingen kamrem eller kamkedja … antalet slitdelar är så mycket färre.

Kohei Hitomi, projektledare för Hondas nya elbil via Vi Bilägare

Tittar man närmare på vilken service som rekommenderas ser man att det skiljer sig väldigt mycket åt. En del tillverkare försöker att tvinga på kunderna dyra servicar (t.ex. Nissan) genom garantiklausuler när inget servicebehov egentligen finns, andra har dyra men valfria servicar (Tesla) och några rekommenderar i princip ingen service alls (Chevrolet Bolt).


Figur 1. Rekommenderade serviceintervall för Chevy Bolt. Källa: Chevy Bolt owners manual

I ägarmanualen till Chevrolet Bolt kan man läsa att bromsvätskebyte rekommenderas vart femte år oavsett körsträcka och kylarvätskebyte rekommenderas efter 24000 mil. I den årliga ”required services” ingår att kolla bromsbelägg och dylikt samt smörja gångjärn mm., men eftersom en modern elbil mestadels bromsar regenerativt brukar bromsbelägg hålla uppåt 20000 mil. Nu finns ju inte Chevy Bolt i Sverige, så hur ser det ut för de populäraste bilarna i Sverige just nu? Försöker handlarna klämma ur pengar ur elbilägarna, eftersom de räknar med att folk är vana att slanta upp för service regelbundet?


Tabell 1. Servicekostnader för vanliga elbilar. Alla värden i SEK. Källa: Teknikens Värld
*8 år/19200 mil för Long Range **Ersätter inte fel som beror på bristande service.

Från tabell 1 kan vi utläsa att Nissan fortfarande tar ut ohemula avgifter för service med Renault och Volkswagen tätt efter. Man bör dock beakta att eftersom det är en så dyr bil, utgör värdeminskningen den klart största utgiftsposten och skillnaderna i servicekostnad har inte så väldig stor påverkan på totalekonomin. Dessutom ingår ofta service de första åren vid nybilsköp (kostar handlaren nästan ingenting eftersom nästan ingenting görs).

Teknikens Värld gjorde ett försök att räkna på hur de olika utgiftsposterna inverkade på totalekonomin och kom fram till att elbilen blev dyrare än motsvarande bensinbil (Hyundai Kona). De räknade på den dyrare varianten (64 kWh) och kom fram till att elbilen knappade in mycket av de 200000 kronor som skilde i inköpspris mellan elbilen och motsvarande välutrustad bensinmodell (miljöbilsbonus inräknat), men att ca 70000 kronor kvarstod efter tre år och 6000 mil. Hela deras slutsats om att elbilen blir dyrare att äga baserades dock till slut på en vild gissning att elbilen inte skulle vara värd mer än 70000 kronor mer än bensinbilen efter tre år och 6000 mil.


Figur 2. Teknikens Världs omslagsbild till artikeln där slutsaten är att elbilen blir dyrare att äga. Källa: Teknikens Värld

Här tror jag emellertid att skribenten är snett ute. Om bensinbilen (premiumpaket med inköpspris 250000) har tappat 50% av värdet på tre år och 6000 mil, som de antar, skulle alltså en Kona Electric 64 kWh inte vara värd mer än 195000 om tre år. Med tanke på de långa leveranstiderna och det faktum att begagnade systerbilen (samma platta) Kia eNiro säljs dyrare än inköpspris minus miljöbonus (i praktiken värdeökning just nu alltså) tvivlar jag starkt på att andrahandsvärdet plötsligt störtdyker utan att begagnatmarknaden är mättad. Jag har ju tidigare avhandlat ämnet värdeminskning och kommit fram till att det kommer att stå sig bra på kort till medellång sikt. Om jag hade fått en Kona electric 64 kWh för det priset om tre år hade jag troligtvis omedelbart köpt den som andrabil.

Skribenten gör nämligen en tankevurpa som är ganska vanlig; han antar att nybilspriset för en elbil sjunker, men allt annat i ekvationen är statiskt och andrahandsvärdet på elbilen sjunker i samma grad som nybilspriset. Jag tror ju som sagt inte att elbilspriserna kommer att sjunka så dramatiskt på medellång sikt även om de successivt kommer att närma sig ICE-bilen. Om vi dock ponerar att han har rätt, vad händer då? Jo om han har rätt så kommer vi få en elektrifieringsboom utan dess like eftersom det då är så billigt (och dessutom roligt) att köra på el. Kommer priset på ICE-bilen sjunka i samma grad som den historiskt sett har gjort? Nej, såklart inte, det kommer att störtdyka, gårdagens teknologi med höga underhållskostnader är inte lika mycket värd. Kommer andrahandsvärdet på elbilen sjunka lika mycket som nypriset gör? Nej, det kommer så klart bli lite lägre, men gapet upp till nybilspriset för elbilen kommer att vara relativt litet eftersom utbud och efterfrågan inte står i paritet än på länge.

Faktum är att vi just nu precis uppnått kostnadsparitet i de flesta fall, även för ett ganska kort ägande:

While total cost of ownership parity may be achieved for consumers as early as next year, UBS points out that for manufacturers, parity will only arrive in 2023, when they will make a 5% margin on EVs, comparable to their profit on current vehicles.

Frank Jacobs in globalfleet.com 2017

Intressant här är även att citatet också understryker min poäng från del 1, att det kan dröja ända till 2023 (eller längre) innan biltillverkarna uppnår acceptabla marginaler. Innan dess lär vi inte se några dramatiska prisfall på bilarna tror jag. Äger man bilen en längre tid så att man tar del av den avklingande värdeminskningen efter några år kommer man ovillkorligen spara mycket pengar på att köpa elbilen eftersom underhålls- och driftskostnaderna är så låga och livslängden så lång.

För att summera; vissa biltillverkare försöker ta väldigt mycket betalt för att göra väldigt lite med bilen eftersom de kan (med garantin som utpressningsmedel). I det stora hela ska man dock framförallt titta på vilken bil man tror håller värdet bäst (och håller bäst) eftersom andrahandsvärde och längden på ägandet är helt avgörande. Jag gillar Teslas approach, servicen påverkar inte garantin utan är valfri och mjukvaruuppdateringar, som man endast brukar få vid service, får man ”over-the-air” regelbundet ändå. Det känns också så mycket bättre när man inte är tvingad att punga ut med en massa pengar (oftast mycket olägligt ekonomiskt också…). Istället väljer man att ge bilen lite omvårdnad när ekonomin tillåter och man kört så långt att man känner att det är dags, alternativt då något uppenbart behöver åtgärdas.